Mieszkania do wynajęcia w okolicach Wrześni, sprzawdź czy pasują Tobie a także Twojej rodzinie.

Wiemy już dobrze na co należy zwracać uwagę przy kupnie mieszkania na rynku wtórnym, ale niekiedy zdarza się również, że mieszkania sprzedają osoby, którzy na mieszkanie posiadają działalność gospodarczą. W związku z tym, kupując mieszkanie od przedsiębiorcy, należy precyzyjnie sprawdzić czy na mieszkaniu nie widnieją żadne hipoteki a ponadto, należy się zorientować się czy owa firma nie posiada zaległości podatkowych. Najczęściej przedsiębiorcy traktują mieszkania, jako siedzibę przedsiębiorstwa i tym samym dokonują na nie odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, jakim jest mieszkanie. Rezultat jest taki, że jeżeli zakupimy mieszkanie, które ma długi podatkowe zaciągnięte przez owego przedsiębiorcę, wówczas my jako nowi właściciele możemy być wezwani do odpowiedzialności karnej za zaległości podatkowe poprzedniego właściciela. Stąd właśnie, w tym miejscu apelujemy, aby uniknąć tak trudnej sytuacji, należy zawczasu wystąpić z podaniem o wydanie aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami do właściwego urzędu skarbowego.

Natomiast, jeżeli jesteśmy już przy transakcji sprzedaży, wówczas warto sprawdzić także czy są uregulowane składki na ubezpieczeni społeczne, można to zrobić zażądawszy od przedsiębiorcy aktualnego zaświadczenia z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami. Gdy posiadamy już podpisaną umowę transakcji sprzedaży i tym samym posiadamy już nabyte mieszkanie, wówczas czeka nas odprowadzenie za nie odpowiednich podatków. Sam obowiązek zapłaty podatku różni się w zależności od tego czy kupimy mieszkanie na rynku pierwotnym czy też na rynku wtórnym. I tak w przypadku zakupu lokalu na rynku wtórym okazuje się mniej korzystny od zakupu mieszkania na rynku pierwotnym. Na kupującym bowiem, ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytuły nabycia nieruchomości w wysokości dwóch procent wartości rynkowej nieruchomości. Tego typu podatek jest odprowadzany bezpośrednio przez notariusza sporządzającego umowę. Jednak, warto w tym miejscu nadmienić, iż ciężar zapłaty dwóch procent podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywa jedynie na stronie kupującej. W przypadku lokalu zakupionego na rynku pierwotnym, kupujący nie musi denerwować się o zapłatę podatku, gdyż sprzedający deweloper jest opodatkowany VAT lub może być z niego zupełnie zwolniony.