Zdrowie w kontekście różnorodnych czasopism

Zrobiona próba zarysowania zasadności prasy kobiecej udawadnia, że to działanie wykrada się tożsamej opinii, pełne jest zaprzeczeń a także niewłaściwych samowykluczeń. Ujawnia ono raczej analizę z celowości kobiecości aniżeli z ewentualności bytowej samych kobiet, tymczasem w rzeczywistości ukazuje się zróżnicowanie między dziewczynami a chłopakiami a także ją się likwiduje.

Read More